پروگرامینگ -تجهیزات

پرو گرامینگ تجهیزات

اساسی ترین و مهمترین بخش خانه هوشمند در این پکیج قرار دارد. ناگفته نماند شما زمانی رشد خواهید کرد در زمینه هوشمندسازی که هر دو پکیج اصول اولیه مرحله اول که طراحی و نقشه کشی هوشمند ماژول هوشمند نحوه سیمکشی و نصب تجهیزات هست و به همراه پروگرامینگ را کامل مسلط باشید .

پروگرامینگ -تجهیزات

اگر اطلاعات کافی از تک تک گزینههای نرم افزار برنامه ریزی نداشته باشی و راه و روش برنامه ریزی به تجهیزات وشمند را ندونید فقط نصف راه را آمده اید چون مهمترین بخش یک خانه هوشمند در واقع مغز فرمان دهنده خانه هوشمند برنامه ریزی تجهیزات هست تا تجهیزات هوشمند کلیدها و کوار و …. ) بتوانند با تجهیزات تابلویی مچ شوند و فرمان را صادر کند

تعداد ویدیو
17 قسمت
مدت زمان
6 ساعت
سطح دوره
حرفه ای
قیمت
2,600,000 ریال