سیستم تفکیک قبوض

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سیستم تفکیک قبوض

برای تعیین سهم هر آپارتمان یا به عبارتی صدور قبض تفکیکی برای آپارتمان‌ها نیاز به یک سیستم کامل تفکیک مصرف انرژی است. هر سیستم هوشمند تفکیک قبض‌های آپارتمانی (Sub metering) از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

. دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند انرژی‌سنجها و کنتورهای آب و برق

. زیرساخت ارتباطی بین اجزا سیستم و قابلیت خواندن هم‏زمان کنتورها از راه دور

. پردازنده مرکزی شامل سخت افزار و نرم افزار صادر کننده قبض تفکیکی

شرکت هوشمند نابان به عنوان تنها نماینده رسمی برونتاب انرژی در مازندران ارائه دهنده راهکار تفکیک مصرف انرژی، از جدیدترین فن‌آوریهای موجود در جهان برای هر یک از این اجزا بهره می‌برد.

فهرست