تفکیک قبوض آب

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تفکیک قبوض آب

به وسیله زیرساخت نیمه سیم دار

سنجنده‌های مورد نیاز برای تفکیک قبض‌های آب، شامل یک (یا چند) کنتور آب با پراب به ازای هر واحد آپارتمان، و دستگاه شمارنده پالس Kontisto بسته به تعداد واحدها است (دستگاه Kontisto قابلیت اتصال به یک تا ده کنتور را دارد). اطلاعات خوانش شده توسط کنتورها از طریق دستگاه Kontisto به صورت بی‌سیم به پردازنده مرکزی الوکسی فرستاده شده و قبض تفیکی برای هر واحد بر اساس میزان دقیق مصرف آب آن واحد، به صورت خودکار صادر می‌شود. علاوه بر قبض ماهانه، هر مصرف کننده در هر زمان از طریق پیامک یا وب‌سایت به اطلاعات مصرف خود دسترسی دارد .

به وسیله زیرساخت بیسیم

سنجنده‌های مورد نیاز برای تفکیک قبض‌های آب، شامل یک (یا چند) کنتور آب بی‌سیم به ازای هر واحد آپارتمان، و دستگاه گیرنده رادیویی بسته به ابعاد ساختمان و تعداد واحدها است. اطلاعات خوانش شده توسط کنتورها از طریق دستگاه گیرنده رادیویی به صورت بی‌سیم به پردازنده مرکزی الوکسی فرستاده شده و قبض تفیکی برای هر واحد بر اساس میزان دقیق مصرف آب آن واحد، به صورت خودکار صادر می‌شود. علاوه بر قبض ماهانه، هر مصرف کننده در هر زمان از طریق پیامک یا وب‌سایت به اطلاعات مصرف خود دسترسی دارد.

فهرست