تفکیک قبض برق دیماندی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تفکیک قبض برق دیماندی

سنجنده‌های مورد نیاز برای تفکیک قبض‌های برق در ساختمان‌های داری برق مشاع دیماندی، شامل یک کنتور برق هوشمند بسیار کوچک به ازای هر واحد و شمارنده پالس Kontisto ریلی بسته به تعداد واحدها است (دستگاه Kontisto قابلیت اتصال به ده کنتور را دارد). اطلاعات خوانش شده توسط کنتورها از طریق دستگاه Kontisto به صورت بی‌سیم به پردازنده مرکزی الوکسی فرستاده شده و قبض تفیکی برای هر واحد بر اساس میزان دقیق مصرف برق آن واحد، به صورت خودکار صادر می‌شود. علاوه بر قبض ماهانه، هر مصرف کننده در هر زمان از طریق پیامک یا وب‌سایت به اطلاعات مصرف خود دسترسی دارد.

فهرست